Błąd
  • Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM f2g_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM f2g_content AS a LEFT JOIN f2g_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN f2g_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN f2g_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN f2g_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN f2g_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM f2g_categories AS cat JOIN f2g_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN f2g_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-19 02:47:48') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-19 02:47:48') ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC LIMIT 0, 4 Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM f2g_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM f2g_content AS a LEFT JOIN f2g_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN f2g_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN f2g_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN f2g_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN f2g_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM f2g_categories AS cat JOIN f2g_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN f2g_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-19 02:47:48') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-19 02:47:48') ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC
Menu

Bd: Brak artykuw do wywietlenia

TO SĄ FAKTY

Pamiętamy! Bartoszewski, Geremek i Mazowiecki byli przeciwni odznaczeniu Orderem Orła Białego Witolda Pileckiego

luty 29, 2016

Pamiętamy! Bartoszewski, Geremek i Mazowiecki byli przeciwni odznaczeniu Orderem Orła Białego Witolda Pileckiego

Rotmistrz Witold Pilecki to bezapelacyjnie jeden z największych bohaterów w historii Polsk...

W całej Polsce i na Kresach odbywają się biegi upamiętniające Żołnierzy Wyklętych

luty 28, 2016

W całej Polsce i na Kresach odbywają się biegi upamiętniające Żołnierzy Wyklętych

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w całej Polsce odbywają się ...

Dokumenty TW "Bolka" do przejrzenia na stronie Warszawskiej Gazety

luty 27, 2016

Dokumenty TW "Bolka" do przejrzenia na stronie Warszawskiej Gazety

Generałowa Kiszczakowa zdecydowała się zanieść do prezesa IPN przynętę w postaci materiałó...

 

Historia

4 marca rozpoczęły się wileńskie Kaziuki - jaka jest ich historia i jak wyglądają dziś

04-03-2016

4 marca rozpoczęły się wileńskie Kaziuki - jaka jest ich historia i jak wyglądają dziś

Dziś oraz w sobotę i w niedzielę w Wilnie odbywają się Kaziuki, czyli słynny jarmark, którego historia liczy ponad 400 lat. Przez wieki były ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Wileńszczyzny. Dziś...

Czytaj dalej

3 marca 1948 r. rozpoczął się proces rotmistrza Witolda Pileckiego

03-03-2016

3 marca 1948 r. rozpoczął się proces rotmistrza Witolda Pileckiego

3 marca 1948 roku przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces rotmistrza Witolda Pileckiego w wyniku którego został skazany na karę śmierci.

Czytaj dalej

Leszek Żebrowski: Żołnierze Wyklęci byli prawdziwym polskim wojskiem, ich przeciwnicy nie

02-03-2016

Leszek Żebrowski: Żołnierze Wyklęci byli prawdziwym polskim wojskiem, ich przeciwnicy nie

Polecamy bardzo ciekawą wypowiedź znawcy dziejów podziemia niepodległośćiowego Leszka Żebrowskiego o Żołnierzach Wyklętych.

Czytaj dalej

Fundacja W Imię Prawdy, KRS:0000473217, NIP: 701-039-10-23, REGON: 146821910

ul. Marii Konopnickiej 6/226, 00-491, Warszawa